Үнэн сонины цахим үйлчилгээний эрхийг түр хаасан байна!